فروش اپارتمان
 • 1 سال قبل
 • 1 عکس
 • قیمت : 12.3 میلیون تومان
 • 100 متر مربع
 • 2 اتاق
 • آپارتمان
 • سن بنا: 16سال ساخت
رهن واحدتجاری امام8
 • 1 سال قبل
 • 0 عکس
 • قیمت : 555.56 هزار تومان
 • 70 متر مربع
 • -1 اتاق
 • تجاری
 • سن بنا: 3سال ساخت
salam
 • 1 سال قبل
 • 0 عکس
 • قیمت : 54.25 میلیارد تومان
 • 70 متر مربع
 • -1 اتاق
 • تجاری
 • سن بنا: 3سال ساخت
رهن واحدتجاری امام888
 • 1 سال قبل
 • 1 عکس
 • قیمت : 12.36 هزار تومان
 • 70 متر مربع
 • 1 اتاق
 • ویلا
 • سن بنا: 3سال ساخت
test
 • 1 سال قبل
 • 1 عکس
 • قیمت : 4.44 هزار تومان
 • 70 متر مربع
 • 1 اتاق
 • کلنگی
 • سن بنا: 3سال ساخت
واحد 120 متری صفرتازیکی در الهیه
 • 1 سال قبل
 • 3 عکس
 • قیمت : 10 میلیارد تومان
 • 130 متر مربع
 • 1 اتاق
 • آپارتمان
 • سن بنا: 4سال ساخت
تست عنوان آگهی 4
 • 1 سال قبل
 • 1 عکس
 • قیمت : 100 هزار تومان
 • 100000 متر مربع
 • 2 اتاق
 • آپارتمان
 • سن بنا: 21سال ساخت
تست عنوان آگهی 321
 • 1 سال قبل
 • 0 عکس
 • قیمت : 100 میلیون تومان
 • 100000 متر مربع
 • 3 اتاق
 • آپارتمان
 • سن بنا: 21سال ساخت
یک باب مغازه در محله شمال شهر12
 • 1 سال قبل
 • 1 عکس
 • قیمت : 15 میلیون تومان
 • 100 متر مربع
 • 0 اتاق
 • تجاری
 • سن بنا: 2سال ساخت
تست عنوان آگهی 8
 • 1 سال قبل
 • 0 عکس
 • قیمت : 100 میلیون تومان
 • 100000 متر مربع
 • 2 اتاق
 • آپارتمان
 • سن بنا: 21سال ساخت
تست عنوان آگهی 7
 • 1 سال قبل
 • 0 عکس
 • قیمت : 100 میلیون تومان
 • 100000 متر مربع
 • 2 اتاق
 • آپارتمان
 • سن بنا: 21سال ساخت