رهن واحدتجاری امام8
 • 1 سال قبل
 • 0 عکس
 • رهن: 100 میلیون تومان
 • اجاره: 100 تومان
 • 70 متر مربع
 • -1 اتاق
 • تجاری
 • سن بنا: 3سال ساخت
salamm
 • 1 سال قبل
 • 0 عکس
 • رهن: 100 میلیون تومان
 • اجاره: 100 تومان
 • 70 متر مربع
 • 1 اتاق
 • سند اداری
 • سن بنا: 3سال ساخت
رهن واحدتجاری امام8
 • 1 سال قبل
 • 0 عکس
 • رهن: 100 میلیون تومان
 • اجاره: 100 تومان
 • 70 متر مربع
 • -1 اتاق
 • تجاری
 • سن بنا: 3سال ساخت
۱۳۵متر الهیه
 • 1 سال قبل
 • 3 عکس
 • رهن: 10 میلیون تومان
 • اجاره: 1000 هزار تومان
 • 135 متر مربع
 • 1 اتاق
 • تجاری
 • سن بنا: 12سال ساخت
درخواست مشاور
 • 1 سال قبل
 • 1 عکس
 • رهن: 123 تومان
 • اجاره: 123 تومان
 • 48 متر مربع
 • 0 اتاق
 • موقعیت اداری
 • سن بنا: 4سال ساخت
48 متری فول امکانات پونک
 • 1 سال قبل
 • 2 عکس
 • رهن: 200 میلیون تومان
 • اجاره: 2 میلیون تومان
 • 48 متر مربع
 • 1 اتاق
 • آپارتمان
 • سن بنا: 7سال ساخت